Villkor

För att skapa en cup måste en myndig person registrera cupen, acceptera att följa villkoren för cupen samt kostnaden.

Anmälan

Administratören på sidan måste det vara en eller flera myndiga person.

Administratören måste ange en korrekt e-postadress eftersom faktureringen kommer att ske via e-post.

Kostnad

Att ha en cupsida hos Cupmate kostar olika beroende på hur många lag man väljer.

Avgiften betalas en gång och betalning sker i förskott. Vid betalsätt faktura är betalningsvillkoret är 10 dagar.

Två veckor efter att cupen är slut arkiveras den och kan inte uppdateras mer utan att man skapar nästa års cup.

Om en cup blir inställd kommer eventuellt inbetalda pengar inte att betalas tillbaka.

Användning

Det är endast administratören/administratörerna som kan uppdatera informationen om cupen.

Det är administratörens ansvar att kontrollera att materialet som läggs upp följer svensk lag när det gäller upphovsrätt. Det är förbjudet att publicera olagligt material, dvs sånt som kan vara rasistiskt eller pedofilt. Det är även förbjudet att ha erotiskt, pornografiskt eller annat stötande och kränkande material på cupsidan.

Cupmate har ingen skyldighet att övervaka och granska innehållet på cupen och kan inte hållas ansvariga för ovanstående brott. Cupmate kan dock ta bort material på cupen om det strider mot villkoren. Om brott upptäcks kommer cupens hemsida stängas ner direkt utan återbetalning av eventuellt inbetalda pengar.

Ansvar

Cupmate tar inget ansvar för förlorat material för cupen. Cupmate lämnar inga garantier angående cupsidorna eftersom de kan drabbas av serverfel, driftstörningar och andra oförutsägbara fel. Om någon planerad uppdatering kommer att ske kommer Cupmate informera om detta.

Dessa villkor gäller för all användning av cupsidorna. Villkoren är en överenskommelse mellan Cupmate och administratören. Administratören ska se till att all användning av cupsidan sker med vetskap om dessa villkor.

Dessa allmänna villkor gäller tills att de ändras eller ersätts. Användarna ska regelbundet hålla sig informerade om eventuella ändringar och justeringar. Om en ändring eller ersättning sker kan information kommer Cupmate att informera om detta.

Personuppgifter

Cupmate sparar följande personuppgifter när du beställer cup eller klubb-/portalsida: namn på kontaktperson för cupen, e-postadress till kontaktperson för cupen, adressuppgifter.

Cupmate sparar följande personuppgifter när du beställer klubb-/portalsida: e-postadress till kontaktperson för klubben.

Cupmate sparar personuppgifterna för att föreningar ska kunna kontakta dig vid anmälan till cup, att Cupmate ska kunna fakturera och kontakta dig, samt för att du ska kunna logga in i systemet.

Cupmate sparar personuppgifterna till cupen i 24 månader efter att cupen avslutades.

Cupmate sparar personuppgifterna till klubb-/portalsida i 24 månader efter att avtalet avslutades.

Cupmate sparar mobiltelefonnummer till den som anmäler att man vill ha resultatservice via sms. Mobiltelefonnumret tas bort när cupen är avslutad.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsansvarig

Det är Cupen (arrangören) som är Personuppgiftsansvarig för datan om lag, spelare och domare.

 • Cupmate behandlar data om lag, spelare och domare åt Cupen (arrangören) på ett säkert sätt för att uppfylla dataskyddslagstiftning.
 • Cupen (arrangören) är ägare till datan om lag, spelare och domare och som har ansvaret för dess användning. Cupen (arrangören) ska ha ett register över de personuppgifter som behandlas.
 • Som personuppgiftsansvarig är det Cupens (arrangörens) skyldighet att informera lag, spelare och domare i händelse av brott mot personuppgifter.

Data om lag består av:

 • Kontaktuppgifter till ansvarig ledare (adress, telefon, e-postadress)

Datan tas bort automatiskt ett år efter att cupen är avslutad. Cupen (arrangören) kan manuellt ta bort informationen tidigare om laget vill/kräver det.

Data om spelare består av:

 • Personnummer, kontaktuppgifter (telefon, e-postadress), specialkost/allergiinformation

Datan tas bort automatiskt 4 veckor efter att cupen är avslutad. Namnet på spelaren kommer att sparas. Cupen (arrangören) kan manuellt ta bort informationen tidigare om spelaren vill/kräver det. Finns spelaren upplagd i statistik kommer namnet på spelaren att sparas, annars kommer spelaren i detta fall raderas.

Har cupen lagt till egna fält som fylls i om spelaren när den läggs till, raderas även den informationen.

Data om domare består av:

 • Kontaktuppgifter (telefon, e-postadress)

Datan tas bort automatiskt ett år efter att cupen är avslutad. Cupen (arrangören) kan manuellt ta bort informationen tidigare om domaren vill/kräver det.

Har cupen lagt till egna fält som fylls i av domaren när domaren anmäler sig, raderas den informationen automatiskt 4 veckor efter att cupen är avslutad.

Personuppgiftsbiträde

Cupmate är Personuppgiftsbiträde för datan om lag, spelare och domare.

 • Cupmate ska behandla datan om lag, spelare och domare i enlighet med Cupens (arrangörens) anvisningar ovan
 • Cupmate ska följa de relevanta tillsynsmyndigheternas råd och direktiv
 • Cupmate har implementerat säkerhetsåtgärder för att skydda data från förlust och obehörig behandling
 • Cupmate ska, utan onödigt dröjsmål, meddela Cupen (arrangören) efter att ha blivit medveten om en överträdelse
 • Cupmate kommer, vid tex upphörande av kundrelationen, att radera data om cupen, lag, spelare och domare från systemen om det inte krävs att Cupmate fortsätter att lagra dessa data

Användningsdata

Användningsdata är data som genereras vid användningen av Cupmate och som Cupmate kan använda för att utveckla och underhålla programvaran och relaterade tjänster. Cupen (arrangören) ger Cupmate rätt att använda alla användningsdata som ägs av Cupen (arrangören).

Användningsdata är t.ex. teknisk information och trafikdata såsom typen av operativsystem, webbläsartyp, tangentbordsspråk och IP-adress.

Cupmate behandlar endast användningsdata i följande syfte och stöder sig då på Intresseavvägning som rättslig grund:

 • Förbättring av programvara och användarupplevelsen
 • Allmän marknadsföring och visa relevant information
 • Utveckling och testning

Personuppgifter

Användningsdata är data som genereras vid användningen av Cupmate. När användningsdata innehåller personuppgifter, t.ex. en e-postadress eller en IP-adress eller uppgifter om Cupen (arrangören) som t.ex. kundnamn, är Cupmate personuppgiftsansvarig och ska vidta säkerhetsåtgärder för att uppnå en säkerhetsnivå som är anpassad till risken som föreligger av behandlingen.

Underleverantörer

Cupmate kan använda underleverantörer. Cupmate kommer alltid att ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal med underleverantörer för att uppfylla de skyldigheter som anges.

Om underleverantörerna är etablerade utanför EU är parterna överens om att Cupmate är behörig att säkerställa rättslig grund för överföring av Personuppgifter från EU för Cupens (arrangörens) räkning med hjälp av lämpliga rättsliga mekanismer, såsom EU-standardavtalsklausuler.

Tillbaka